Svenska Fukt

WORDPRESS

Svenska Fukt är en helhetsleverantör inom fuktutredning och fuktskydd i Stockholm.
De levererar heltäckande och kompletta fukt- och vattensäkra konstruktioner för såväl insida som utsida av fastigheter.

Vi fick i uppdrag att skapa en helt ny design och förbättra deras kundportal så den blev framtidssäker.

Vi tog tillsammans med Block18 fram ett helhetskoncept för kundportalen där Block18 levererade mobilappen och vi byggde kundportalen.

Låt oss kontakta dig

Fyll i era uppgifter så kontakta vi er.