Säkrare webbplatser med WordPress 4.2.2

För två veckor sedan släpptes en ny version av WordPress, administrationsverktyget vi använder för våra webbproduktioner. Namnet för den senaste versionen är Powell och är i huvudsak en kritisk säkerhetsuppdatering.

Man upptäckte en allvarlig så kallad XSS-sårbarhet i alla tidigare versioner av WordPress som nu har åtgärdas med denna version. WordPress 4.2.2 Powell tar även hand om en säkerhetsbrist i typsnittet Genericons genom att man tagit bort den skadliga filen i eventuella tillägg eller teman som använder detta typsnittspaket. Alla tidigare versioner av WordPress har även uppdaterats för att åtgärda säkerhetsbristerna. Förutom de åtgärdade säkerhetsbristerna har 13 buggar i systemet också åtgärdats.

Vi på Adapt Online ger WordPress 4.2.2 Powell en ”high five” och vi har givetvis sett till så att du som är kund hos oss idag har den senaste versionen av WordPress installerat på din hemsida!