Support

Vi kan ha svaren på dina frågor nedan!

Inställningar för email på mobiltelefoner, Outlook, Thunderbird och andra mailklienter.

Användarnamn: namn@domän.xx (Byt ut ”domän.xx” mot er egna domän.)
Lösenord: Lösenordet vi gav er.

Inkommande mailserver: imap.fsdata.se
IMAP Port: 143

Utgående mailserver: smtp.fsdata.se
Utgående serverport: 587

Email – Vad är skillnaden mellan protokollen IMAP och POP?

IMAP hämtar alltid e-post direkt från mailservern, och laddar alltså inte ner den lokalt till din klient (t.ex. dator eller telefon). E-post ligger därför alltid kvar på e-postservern hos oss när ni använder detta protokoll, och kan återläsas från backup m.m. om något skulle hända.

POP laddar dock ner e-posten och sparar den i en datafil lokalt i din klient, så att den inte längre ligger kvar på servern. Man kan dock i de flesta klienter konfigurera POP till att lämna kvar en kopia på servern, så att e-posten finns lagrad både på servern och i er klient (vi rekommenderar detta om ni använder POP). Om ni använder POP utan att lämna en kopia på servern kan mailen endast läsas från en klient.

TIPS: Om ni ska lägga upp samma mailkonto i flera klienter (t.ex. i Outlook på en dator och i en mobiltelefon samtidigt) så rekommenderas därför att ni använder IMAP på mobiltelefoner (på grund av utrymmesbegränsningar i de flesta mobiltelefoner), och IMAP eller POP konfigurerat att lämna kopior på servern på era datorer.