Svenskarnas surfande i mobilen

Antalet användare raketökar, operatörernas statistikstaplar slår ständigt i taket – mobilsurf är inte längre är ett komplement till surfandet via dator. Det är en tidsfråga innan det tar över. Idag sker 5-33% av samtliga webbesök i Sverige via mobilsurf, det ökar hur snabbt som helst. Det finns alltså allt vinna på att i högre grad uppmärksamma den mobila plattformen.

TNS SIFO har tittat närmare på svenskarnas surfande i mobilen genom att koppla ihop mätdata om mobilsurfandet med målgruppskunskap från Orvesto Konsument. Analysen gäller 15-79-åringar under Q4 2010.

Av allt mobilsurfande är det 15-39-åringar som står för den stora delen. En tredjedel av 20-29-åringarna använde då internet i mobilen, vilket är den största målgruppen. De följs av 30-39-åringarna, där andelen är knappt 30 procent. Storstadsregionerna är överrepresenterade. Statistiken talar för att surfande i mobilen kommer att växa kraftigt då de som är 15-39 inte förväntas sluta med sitt surfande.

De som har en smartphone väljer också att lägga mer pengar på sitt mobila användande enligt flera undersökningar. De har både högre inkomst och utbildning än snittsvensken.

Detta är, som vi inledningsvis nämnde, givetvis väldigt intressant att förstå. Och agera utifrån.