Adapt Online + DigitalOcean = ❤️

Med DigitalOcean som är en stark och marknadsledande partner, så kan vi skapa dedikerade miljöer med stor flexibilitet och skalbarhet.

Med vårt partnerskap med DigitalOcean, så kan vi erbjuda er dedikerade miljöer i Europa, USA, och Asien, så att ni alltid kan vara nära där era kunder befinner sig.
Kontakta oss för att diskutera era behov, eller om ni har vägarna förbi så kom gärna upp och ta en kopp kaffe.

Flexibelt och skalbart

Ni kan snabbt justera prestandan på er miljö vid ökade trafikmängder, perfekt för kampanjer och ex. Black Friday!

Lastbalansering

Ni kan ha gott om kapacitet i er miljö men vill undvika att vara beroende av endast en server. Om ni fördelar trafiken till flera servrar skapar ni redundans och ökar er tillgänglighet.

Cachningslösningar

Med en dedikerad miljö så har ni tillgång till mer avancerad cachningslösningar, exempelvis Redis.

Säkert

Alla våra dedikerade miljöer ligger bakom en WAF-brandvägg, och har tillgång till dagliga backuper och ögonblicksavbildningar.

Låt oss kontakta dig

Fyll i era uppgifter så kontakta vi er.